Technische gassen

Zuurstof, stikstof, argon, kooldioxide en waterstof worden in de metaalindustrie gebruikt om te voldoen aan hoge product- en kwaliteitsnormen. Gassen spelen een belangrijke rol bij het lassen, inertiseren, homogeniseren, reinigen en als energiedrager en reactiemiddel.